ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Shoppi Bear via hun webwinkel Http://www.shoppibear.be . De gebruiker van deze website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden. Shoppi Bear behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Http://www.shoppibear.be : de website van Shoppi Bear waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Klant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website Http://www.shoppibear.be. Bestelling: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Shoppi Bear en de klant van de internetwinkel Http://www.shoppibear.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden op http://www.shoppibear.be. Producten : alle goederen aangeboden door Shoppi Bear via Http://www.shoppibear.be die het onderwerp kunnen vormen van een of meerdere overeenkomsten.

Onze gegevens

Belgie
btw nr.:
Contact
e-mail:

Leveringsvoorwaarden

Shoppi Bear levert binnen Belgie en Nederland. zolang de voorraad strekt
De leveringstermijn van de bestelling is afhankelijk van de regio, dit is maximum 8 werkdagen na ontvangst van de betaling.Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden
Shoppi Bear is niet aansprakelijk bij vertragingen van de paketten te wijten aan problemen bij de bezorger (post- of koerierdienst).
De klant en Shoppi Bear komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Shoppi Bear kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot  vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Wanneer wordt een bestelling geweigerd ?

Shoppi Bear behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen ;
  • Indien er niet voldaan werd aan de betaling van de bestelling
  • Indien het gevraagde product niet meer voorradig is, in desbetreffende geval zal Shoppi Bear het bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht
  • Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Shoppi Bear bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Http://www.ShoppiBear.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betalingen

Betaalmiddelen
In de webshop kan U betalen met Bancontact, kredietkaart of Paypal.
Cash betaling is enkel mogelijk wanneer de klant het product zelf komt afhalen bij de depot van Shoppi Bear.
Afhaling gebeurt enkel na afspraak.
Adres ;

Verzendingskosten

De verzendingskost naar Belgie:
  1. Bedraagt 0 euro indien U kiest voor thuislevering.
  2. Bedraagt 0,99 euro indien U kiest voor het pakket te laten afleveren verzekerd
  3. Bedraagt 0 euro indien U kiest voor het pakket te laten afleveren naar een  afhaalpunt (keuze klant via email koerierdienst) momenteel niet beschikbaar wegens corona maatregelen
De verzendingskost naar Nederland:
  • Bedraagt 1.99 euro voor thuislevering.

Btw

De btw die berekend wordt op onze producten bedraagt steeds 21 procent.

De totale prijs

De totaal te betalen prijs = de totale prijs van de bestelde producten inclusief BTW + de verzendingskosten.

Garantie

Onze webshop hanteert de wettelijke garanties volgens de belgische normen.
Er is schade aan het product, wat nu ?
Indien het product beschadigd is of niet goed functioneert, dan dient de klant eerst foto’s van het desbetreffende product te bezorgen aan onze klantendienst ; shoppibear@gmail.com
Vervolgens zal de klantendienst beslissen ofdat het product al of niet onder de garantienormen valt.
Het is mogelijk dat er gevraagd wordt om het product terug te sturen.
Terugzendkosten vallen ten laste van de klant.
Bij een positieve beslissing zal Shoppi Bear een ander exemplaar van het product bezorgen of zal het bedrag van het product terugbetaald worden.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om het product ongeopend terug te sturen binnen de 14 dagen na ontvangst. De klant geeft hiertoe via een mail shoppibear@gmail.com aan dat zij haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen.
Wanneer de verpakking reeds geopend of beschadigd werd heeft Shoppi Bear het recht om het herroepingsrecht te weigeren. In dit geval mag het product niet meer teruggezonden worden en zal Shoppi Bear het product niet meer terugbetalen.
Terugzendingen i.v.m. het herroepingsrecht worden steeds betaald door de klant.
De kosten van terugzenden worden gedragen door de klant. De klant geeft hiertoe via Http://www.shoppibear.be aan dat zij haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen. Dit kan door een email te sturen naar shoppibear@gmail.com, shoppi bear zal echter ten vroegste tot terugbetaling overgaan wanneer zij alle goederen heeft teruggekregen in de originele ongeopende verpakking.
Wanneer de klant buiten het herroepingsrecht van 14 dagen, het product terugstuurt, is er geen terugbetaling mogelijk. De klant kan alsnog het product terugeisen. In dit geval wordt het product enkel teruggezonden indien de klant 20 euro administratiekosten betaald.
Producten van Shoppi Bear worden niet zomaar teruggenomen zonder reden of kunnen niet geruild worden. (Indien niet voldaan wordt volgens de herroepingsrecht).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Shoppi Bear. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Deze website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd. Het is verboden om de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shoppi Bear, uitzonderlijk voor uw persoonlijk gebruik.
Privacy
Shoppi Bear gebruikt de klantengegevens enkel om bestellingen tussen Shoppi Bear en de klant af te ronden, deze gegevens worden niet uitgewisseld met andere instanties.
Verdere details rondom de privacy kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

Contact

Contacteer ons Indien u nog vragen heeft,
gelieve ons dan te contacteren via email => shoppibear@gmail.com
Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen Shoppi Bear heeft het recht om huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina te wijzigen. Bij Betaling en de algemene voorwaarden aan te vinken, verbind de klant zich de voorwaarden gelezen te hebben en aanvaard te hebben